რა როლი აქვს Big Data-ს თანამედროვე ბიზნესის სტრატეგიის ჩამოყალიბებაში