რატომ ვისწრაფვით ჩვენი მსგავსი მანქანების შექმნისკენ?