რეკომენდაციები, რომელიც დომენური სახელის შერჩევისას უნდა გაითვაისწინოთ