როგორი იქნებოდა სამყარო, კომპიუტერები რომ არ არსებობდეს