სოციალური მედიის მართვა

 • სარეკლამო კამპანიის შემუშავება და მართვა

  ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს დამკვეთის საქმიანობაზე მორგებულ სტრატეგიას, რაც სარეკლამო კამპანიის მნიშვნელოვანი ელემენტია, განისაზღვრება ასევე სოციალური მედიის არხი რომლის მეშვეობითაც მოხდება მიზნობრივი აუდიტორიის განსაზღვრა და მოზიდვა .დამკვეთთან ერთად განიხილება ბიუჯეტის გადანაწილების დეტალები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს უშუალოდ დაინტერესებულ აუდიტორიამდე მივიდეს ბრენდის პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია

 • თემატური პოსტებისთვის მედია ფაილების შექმნა

  კონტენტის შექმნისას საყურადღებოა როგორც ტექსტუალური ასევე ვიზუალურ მხარე, სწორედ ამიტომ ვიყენებთ სხვადასხვა გრაფიკულ საშუალებებს, სწორად შექმნილი კონტენტი კი უზრუნველყოფს  ვიზიტორების გარდაქმნას მომხმარებლებად,  ზრდის კომპანიის ცნობადობას და იზიდავს სამიზნე აუდიტორიას.

 • მონიტორინგი და რეპორტინგი

  სარეკლამო კამპანიების ანალიზი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლია, მასზე დაყრდნობით იცვლება ან კორექტირდება სამოქმედო გეგმა იმის მიხედვით თუ როგორ რეაგირებს მასზე მომხმარებელი.  რეპორტინგის დროს დამკვეთთან ერთად განიხილება სამომავლო სტრატეგია და ბიუჯეტის დაგეგმარება.

 • სარეკლამო კამპანიის შემუშავება და მართვა

 • მიზნობრივი აუდიტორიის განსაზღვრა

 • დამკვეთის მოთხოვნებიდან გამომდინარე კონტენტის დამუშავება

 • თემატური პოსტებისთვის მედია ფაილების შექმნა