სოციალური მედიის მართვა

სოციალური მედიის მართვა

სოლოსტუდიოს გუნდი გთავაზობთ ციფრული არხების მართვას

 • სარეკლამო კამპანიის შემუშავება და ბიუჯეტირება

  ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს დამკვეთის საქმიანობაზე მორგებულ სტრატეგიას, რაც სარეკლამო კამპანიის მნიშვნელოვანი ელემენტია, განისაზღვრება ასევე სოციალური მედიის არხები რომლის მეშვეობითაც მოხდება მიზნობრივი აუდიტორიის განსაზღვრა და მოზიდვა კომპანიის საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე.

  დამკვეთთან ერთად განიხილება ბიუჯეტის გადანაწილების დეტალები, რაც საშუალებას გვაძლევს უშუალოდ დაინტერესებულ აუდიტორიამდე მივიდეს ბრენდის პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და გაშვებული რეკლამის ხარისხი და გახარჯული თანხა იყოს სტრატეგიულად გამართლებული.

 • თემატური პოსტებისთვის მედია ფაილების შექმნა

  კონტენტის შექმნისას საყურადღებოა როგორც ტექსტუალური, ასევე ვიზუალურ მხარე, სწორედ ამიტომ, ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა პროგრამებს, ვქმნით თითოეული პოსტისთვის განსხვავებულ სარეკლამო ტექსტებს და ვიზუალურ მასალას.

  ციფრულ სამყაროში უნიკალური კონტენტი წარმატებული სარეკლამო კამპანიის უნიშვნელოვანესი რგოლია.

  სწორად შექმნილი კონტენტი  უზრუნველყოფს  ვიზიტორების გარდაქმნას მომხმარებლებად,  ზრდის კომპანიის ცნობადობას და იზიდავს სამიზნე აუდიტორიას, რაც შესაბამისად ბრენდის წარმატებას გულისხმობს.

 • მონიტორინგი და რეპორტინგი

  სოციალურ არხზე გაშვებული რეკლამის მონიტორინგი და მუშაობის პროცესის შეფასება ედვერთაიზერის ძირითადი სამუშაოს პროცესია. სარეკლამო კამპანიების ანალიზი კი სამომავლო სტრატეგიის განსაზღვრაში გვეხმარება. მასზე დაყრდნობით იცვლება ან კორექტირდება სამოქმედო გეგმა იმის მიხედვით თუ როგორ რეაგირებს მასზე მომხმარებელი.  სტატისტიკის განხილვის დროს დამკვეთთან ერთად გადაიხედება სამომავლო სტრატეგია და ბიუჯეტის დაგეგმარება უკვე არსებული პოსტების მიხედვით.

კომუნიკაცია დამკვეთთან

სოლოსტუდიოში ხშირად ვამბობთ, რომ ჩვენთვის დამკვეთი არის პარტნიორი და მეგობარი, ჩვენთვის დამკვეთთან კომუნიკაცია მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლოა.

ციფრული არხების მართვის დროს სამუშაო ჯგუფში დაკომპლექტებულია ორივე მხარის წარმომადგენლებით, რაც აადვილებს კომუნიკაციას ორივე მხარისთვის.

სოც. მედიის მენეჯერი ნებისმიერ დროს უპასუხებს თქვენთვის სასურველ კითხვებზე პასუხს.

სარეკლამო ბიუჯეტი და მომსახურების ღირებულება

სოლოსტუდიო ბაზარზე არსებულ შემუშავებულ პრაქტიკას პოსტების რაოდენობასა და შესაამის ღირებულებებზე განსხვავებულ შეხედულებას გთავაზობთ.

ყველა კომპანიის სარეკლამო კამპანიისთვის სტანდარტულად, შაბლონური ფასების  და გამოსაქვეყნებელი პოსტების რაოდენობას არ მივესალმებით, ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ საინფორმაციო შეხვედრას, რის მიხედვითაც განვსაზღვრავთ და შემოგთავაზებთ თქვენს საქმიანობის სფეროს და მოთხოვნების შესაბამის მომსახურებას.

ჩვენი გამოცდილებით,  სარეკლამო კამპანიის შემუშავების დროს, ინდივიდუალურ მიდგომას და უშუალოდ საქმიანობაზე მორგებულ სქემას უკეთესი შედეგი მოაქვს ციფრული რეკლამისთვის.