სოციალური მედიის მართვა

სოლოსტუდიო გთავაზობთ თქვენი საქმიანობისთვის სოციალურ ქსელში ციფრული არხების შექმნასა და მართვას.

ციფრული მედია სტრატეგიის შემუშავება

სარეკლამო კამპანიის დაგეგმვა და ბიუჯეტირება

მიზნობრივი აუდიტორიის განსაზღვრა

ბრენდინგის შესაბამისი ციფრული დიზაინის შექმნა

ქოფირაითინგი

განხორციელებული კამპანიებისგან მიღებული შედეგების ანალიზი და რეპორტინგი