ლოგო და კორპორატიული დიზაინი

ლოგოტიპის და კორპორატიული სტილის შექმნაზე მუშაობს რამოდენიმე დიზაინერი, როგორც ჩვენი თანაშრომლები, ასევე მოწვეული სპეციალისტები.

კლიენტთან წინასწარი გასაუბრების და ტექნიკური დავალების მიღების შემდეგ ხდება ესკიზების შექმნა და დამკვეთთან შეთანხმება, ამის შემდეგ კი მათი სრულად დამუშავება.

გარდა ლოგოტიპისა, ჩვენი დიზაინერების გუნდს შეუძლია სრულად შეფუთოს კომპანიის კორპორატიული სახე ანუ დაამზადოს ბრენდბუქი.

მომსახურების ფასი დაანგარიშდება ინდივიდუალურად

ნამუშევრები