ლოგო და ბრენდბუქი – პორტფოლიო

ლოგოტიპის და კორპორატიული სტილის შექმნაზე მუშაობს რამოდენიმე დიზაინერი, როგორც ჩვენი თანაშრომლები, ასევე მოწვეული სპეციალისტები, გამოცდილი გუნდი მზადაა ნებისმიერი სტილის და მიმართულების თემატიკის დასამუშავებლად. გარდა ლოგოტიპისა, ჩვენი დიზაინერების გუნდს შეუძლია სრულად შეფუთოს კომპანიის კორპორატიული სახე ანუ დაამზადოს ბრენდბუქი.