ვიდეო გადაღება / მონტაჟი

დამკვეთის მოთხოვნიდან გამომდინარე შესაძლებელია ნებისმიერი ტიპის ვიდეო გადაღება, სტრიმინგი, ვიდეო მონტაჟი, გახმოვანება და მასტერინგი

მომსახურების ფასები:

სტანდარტული გადაღების ფასი (1-3 სთ). თანხა მითითებულია თბილისის მასშტაბით მომსახურებაზე გადასახადების გარეშე:

1 კამერა 800 (ლარი)ოპერატორით, სტრიმისთვის საჭირო აპარატურით
2 კამერა 1500 (ლარი)ოპერატორით, რეჟისორი, სტრიმისთვის საჭირო აპარატურით
3 კამერა 2200 (ლარი)ოპერატორით, რეჟისორი, სტრიმისთვის საჭირო აპარატურით
4 კამერა 2900, (ლარი)ოპერატორით, რეჟისორი, სტრიმისთვის საჭირო აპარატურით
5 კამერა 3600 (ლარი)ოპერატორით, რეჟისორი, სტრიმისთვის საჭირო აპარატურით
6 კამერა 4300 (ლარი)ოპერატორით, რეჟისორი, სტრიმისთვის საჭირო აპარატურით

ნამუშევრები