ლოგო და კორპორატიული დიზაინი

ლოგოტიპის და კორპორატიული სტილის შექმნაზე მუშაობს რამოდენიმე დიზაინერი, როგორც ჩვენი თანაშრომლები, ასევე მოწვეული სპეციალისტები.

კლიენტთან წინასწარი გასაუბრების და ტექნიკური დავალების მიღების შემდეგ ხდება ესკიზების შექმნა და დამკვეთთან შეთანხმება, ამის შემდეგ კი ესკიზების სრულყოფილი დამუშავება.

მომსახურების ფასი დაანგარიშდება ინდივიდუალურად